Vi udfører alle former for anlægsopgaver- forsyningsledninger, kloakledninger, og traditionelle graveopgaver. Vi forestår det samlede arbejde som i mange tilfælde indebærer:

  • Indhentning af relevante ledningsoplysninger & gravetilladelser
  • Ledningspåvisninger
  • Færdigmelding
  • Papir og prøvehåndtering ifm. eventuel bortskaffelse af jord

Kloak og afvanding

Vi udfører alle former for kloakanlæg og afvanding. Hvad enten det gælder små opgaver eller opgaver med større ledningsdimensioner. Vi har udstyret og folk med erfaringen til at kunne løse enhver opgave og med vores no-dig udstyr kan vi finde den mest optimale løsning til jeres behov.

Læs mere på vores side om kloak.

Kontakt os på telefon: 64 40 12 36.

Se billeder her