Firmaet blev grundlagt i 1918 af Niels Alfred Kampmann Kristiansen (NK), han var, under 1. verdenskrig, udstationeret i Fredericia og bosatte sig derefter i Strib. NK byggede primært villaer i Strib og Fredericia. 

I 1939 havde 2. generation sit indtog i firmaet, sønnen Børge Kampmann Kristiansen (BK) kom i en alder af 13 år i murerlære. I årene derefter blev der sideløbende med murerforretningen startet et støberi, hvor der blev produceret rør, fliser, brøndringe, mursten og tagsten.

I 1943 blev NK syg og murerarbejdet ophørte. Efter hans død i nov. 43 drev konen støberiet videre, mens sønnen tog på håndværkerskole. I 1946 kom sønnen hjem og optog igen murerarbejdet i firmaet. I 1948 overtog BK firmaet og startede op som Murermester. Støberiet producerede fortsat fliser, brøndrør og mursten, men kvaliteten af kloakrør var ikke længere tilfredsstillende, så disse blev nu hjemkøbt fra et støberi i Middelfart. 

I 1956 blev støberiet i Middelfart (Middelfart Betonvarer Fabrik) opkøbt af BK, udvidet og flyttet uden for byen, støberiet blev afhændet i 1969. (Siden hen Unicon og IBF) BK byggede nu firmaet op omkring byggemodning; jord blev opkøbt, og sammen med svogeren (tømrerfirma) blev der bygget ca. 10 parcelhuse om året, efter svogerens død blev det primært til udstykning. Firmaet tog navnet Strib Murer & Entreprenørforretning. (SME) 

Da stagnationen i byggeriet slog igennem primo 80’erne solgte BK det sidst opkøbte jord, lagde murerarbejdet ”på hylden” og slog over på anlægs- opgaver, det var ”de gyldne gastider”. Firmaet lejede en grund i Strib, hvor der kunne være base for materiel. I 1995 dukkede 3. generation op i firmaet, datteren Ninna Lindskov blev freelance i bogholderiet. Allerede i 1981 havde svigersønnen Otto Lindskov sin debut i virksomheden. I 1997 blev firmaet omdannet til A/S med henblik på et lettere generationsskifte.

I 1997 blev også Otto Lindskov ansat i SME A/S og kloakrenovering blev nu en større del af aktiviteten i firmaet. I 2000 købte Ninna Lindskov SME A/S af sin far. Siden 2000 er der investeret meget i driftsmateriel og der blev købt en industrigrund i Middelfart. I 2001 blev SME A/S et datterselskab under Holding- Together ApS. 2003 opbygger SME A/S erfaring på nogle special områder, og udfører bl.a. en del No-dig opgaver, vi tilbyder herefter underføring, bursting og styret underborring. Fra 2004 bliver betonopgaver også en del af vores aktiviteter.

2005 blev et spændende år. SME A/S var med, da der blev etableret vandforsyning mellem Fyn og Jylland, under bæltet. Efter mange overvejelser og forhandlinger lykkedes det at købe egne bygninger, det var ellers planen at vi selv ville bygge en hal på Mandal Allé. I begyndelsen af 2006 rykkede vi ind på Langelandsvej 22A , hvor der er både hal, garage, kontor og stor lagerplads.

2007-2008 skifter Strib Murer- og Entreprenørforretning A/S skifter navn til Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S. Vi har fundet vores ben på den nye adresse og det fungerer godt, vi er blevet lidt flere medarbejdere og har udvidet vores aktivitetsområde til at omfatte no-dig, med både buster og styret underboring, samt mindre betonopgaver. 

Der er blevet tilkøbt en del småmaskiner, så vi er næsten selvforsynende. Indsatsen på kloakområdet har været noget svingende, men også her har vi fået flere opgaver. På kontoret er der kommet ekstra hjælp med en 20 timers blæksprutte.

2009 Finanskrisen har vi vedtaget at tage kampen op imod og har gjort det vi tror på; ved at tilkøbe ny styret underboring og ansætte en projektleder.

Efter 12 gode år på Langelandsvej køber vi nye bygninger og SME A/S flytter ”over gaden” til Lollandsvej 31, hvor der er 1800 m2 under tag, lige den bygning der passer til vores aktiviteter.

Det hele falder på plads efter 6 mdr. forberedelse, så 1. maj 2018 rykkede vi ind på adressen.