Vi forbedrer infrastrukturen under jorden

Vi etablerer og renoverer følgende kategorier af forsyningsledninger:

  • Kloakledninger
  • Vandledninger
  • El - Gadelys

Nyetablering, forbedringer og renovering af kloakledninger

Vi etablerer nyanlæg, renoverer afløbsledninger i alle dimensioner og udfører arbejdet enten ved traditionelt gravearbejde eller ved anvendelse af No-dig. Vi kan trække nye ledninger i eksisterende og derved udføre opdimensioneringen.

Udskiftning og renovering af vandledninger

Vandledninger bliver slidte efter mange år i jorden, og det kan give utætheder. Med det rette udstyr, teknikker og dygtige folk løser vi enhver opgave. Vi anbefaler udskiftning af gamle ledninger i forbindelse med bygningsrenovering.

Arbejdet vi udfører er altid af høj kvalitet, og vi tager selvfølgelig mest muligt hensyn til trafik, miljø og beboere i nærheden af arbejdsområdet.

Omhyggelighed er en del af arbejdet med forsyningsledninger. Lige fra opgravningen - til arbejdet med at lægge ledningerne ordentligt - og til at overholde alle regler, den rette markering og sidst men ikke mindst reetableringsfasen. 

Kontakt for mere information

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?
Så kontakt os på tlf.: 64 40 12 36 eller på e-mail sme@sme-as.dk

Se billeder her