Vi forbedrer infrastrukturen under jorden

Vi etablerer og renoverer følgende kategorier af forsyningsledninger:

  • Kloakledninger
  • Vandledninger
  • El - Gadelys

Nyetablering, forbedringer og renovering af kloakledninger

Vi etablerer nyanlæg og renoverer afløbsledninger i alle dimensioner. Og udfører arbejdet enten ved traditionelt gravearbejde eller ved anvendelse af No-dig metoder.

Udskiftning og renovering af vandledninger

Vandledninger bliver slidt efter mange år under jorden, og det kan give utætheder. Med det rette udstyr, teknikker og dygtige folk løser vi enhver opgave.

Alle opgaver bliver udført af høj kvalitet og vi tager selvfølgelig mest muligt hensyn til trafik, miljø og beboere i nærheden af arbejdsområdet.

Omhyggelighed er en del af alle vores faser med arbejdet af forsyningsledninger. Lige fra opgravningen - til arbejdet med at lægge ledningerne ordentligt - og til at overholde alle regler, den rette markering og sidst men ikke mindst reetableringsfasen.

Kontakt for mere information

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?
Så kontakt os på tlf.: 64 40 12 36 eller på e-mail sme@sme-as.dk